o firmie
Proponujemy Państwu życzliwą i profesjonalną usługę zarządzania - administrowania budynkami Wspólnot Mieszkaniowych. Posiadamy szeroką wiedzę o nieruchomościach, wieloletnie doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe potwierdzone licencjami zawodowymi zarządcy nieruchomości.
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości
"ZBM i S-KA" A. Tutaj i Wspólnicy spółka jawna
Wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000076143
z siedzibą 80-319 Gdańsk ul. Żeromskiego 1/2
tel. 58 552 43 45

Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy.