oferta
Oferujemy Państwu rzetelne wykonywanie kompleksowych czynności zarządzania zgodnie z przepisami prawa a w szczególności:
  • pełna obsługa finansowo - księgowa,
  • otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego dla nieruchomości,
  • zawieranie umów na dostawę mediów dla części wspólnych nieruchomości tj. energii elektrycznej, cieplnej, wody, wywozu nieczystości oraz rozliczenie kosztów ich zużycia,
  • przygotowywanie planów rzeczowo - finansowych oraz rocznych sprawozdań, na zebrania wspólnot
  • realizację uchwał Wspólnoty,
  • obsługę techniczną - prowadzenie książki obiektu budowlanego, opracowanie planów remontów, zlecanie i nadzór nad bieżącymi naprawami i konserwacjami,
  • zlecanie przeglądów technicznych (zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego)
  • każdą zarządzaną nieruchomość traktujemy indywidualnie, dbając o komfort mieszkańców dążymy do spełnienia jakościowych i kosztowych oczekiwań właścicieli
  • współpracujemy z rzetelnymi firmami świadczącymi usługi na rzecz wspólnot.